Grube Oko partnerem fundacji „Możesz na mnie liczyć”

Grube Oko jest partnerem fundacji „Możesz na mnie liczyć”, która ideowo za jeden ze swoich głównych celów stawia promowanie Empatii jako pomocnej cechy, która pozwala wpłynąć na dobre relacje międzyludzkie.
Oto nasz film, który pomaga zobrazować definicję tego pojęcia