Grube Oko

PRZY TWORZENIU FILMU PROMOCYJNEGO ISTOTNĄ ROLĘ ODGRYWA KREACJA, KTÓRA MA ZA ZADANIE STWORZYĆ WIZJĘ TWOJEGO ŚWIATA (FIRMY, USŁUGI, PRODUKTU) TAK ABY KLIENT PRAGNĄŁ ŻYĆ W NIM. PRZEZ GRUBE OKO ZOBACZYSZ LEPSZY OBRAZ SWOJEGO ŚWIATA