Wycena

Stosujemy optymalizację kosztów, czyli wykorzystujemy tylko niezbędne środki do uzyskania najlepszej pożądanej jakości video, dzięki temu otrzymujecie produkt w cenie odpowiadającej bezpośrednio zamówieniu. 

Aby ułatwić i przyśpieszyć proces wyceny podajemy zestaw pytań, które zależnie od żądanej formy pomoże nam określić środki konieczne do realizacji przedsięwzięcia.

Jeżeli pragniecie spytać o film innego rodzaju niż przedstawiony w ofercie, proszę opisać jak najbardziej szczegółowo wymagania wobec filmu.

Napisz do nas