Film korporacyjny w Krakowie

Tym razem tworzyliśmy film dla korporacji w Krakowie. Firma która ma status międzynarodowej, jedną ze swoich filii osądziła w naszym mieście. 

W pięknej przestrzeni nagraliśmy wywiady z przedstawicielami korporacji, a uzupełnieniem były ujęcia pochodzące w jednostki stacjonującej w Indiach.